Proje Hakkında

AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi
Sivil Toplum Diyaloğu Nedir ?

AB ve Türkiye zaman içinde siyasi, iktisadi, profesyonel, kültürel ve eğitimsel anlamda pek çok ilişki/bağlantı kurmayı başarmıştır. Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki tanınırlığını arttırmakla beraber, Türk vatandaşlarının da; AB’yi ve onun ilke ve değerlerini daha iyi anlamasına  katkıda bulunur.Aynı zamanda, diyalog; vatandaşların politik, kültürel ve ekonomik bağlamlardaki gelişmere karşı daha ilgili olmalarını sağlarken; AB’yi kabul eden ülkelerde kuvvetli bir sivil toplumun belirmesini destekler.

TANIMLAR

“Sivil toplum” için bir dizi tanım bulmak mümkün; ancak kavram: ‘devletin/hükümetin bir kurum veya kuruluşu olmayan ya da; herhangi bir kar amacı gütmeyen toplumun tüm unsurlarıdır’ şeklinde kapsaplı bir tanımlamayla da özetlenebilir. Bu anlamda, diyalog; Örgüt/Birlik, Vakıflar, İşçi Sendikaları, Meslek Örgütleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Üniversiteler, Medya ve diğer çeşitli topluluklar gibi Sivil Toplumun öğesi kuruluşlarla, yani Sivil Toplumun ‘sesi’ ile ilgilenir.Benzer olarak, ‘diyalog’ içinde yapılmış pek çok tanım bulunmaktadır; fakat bunlardan da en tatmin edici ve geçerli olan Filozof, Düşünür ve Fizikçi David BOHM tarafından sunulmuş olandır. Bohm’ a göre diyalog: Yeni bir anlayış veya yaratıcı bir olgu doğurabilecek olan ve bir grup insan arasında -karşılıklı- süregelen anlam/mana alışverişidir. Diyalog, net ve belirgin olanı dolaylı ve üstü-örtülü hale dönüştürmek, ortaklaşa inşa edilen bir anlayış biçimi oluşturmak ve toplum olabilmek için, bireyin algı ve anlayışının ötesine geçer.Diyaloğu, tartışma veya münazara ile karşılaştırmak çoğunlukla faydalıdır. Münazaranın aksine, diyalogta ilgilendiğimiz; parçalara bölüp, ayrıştırmak yerine; daha geniş ve bütün bir gerçeklik yaratmaktır. Diyalogta başkalarını bakış açımızın ve görüşlerimizin doğruluğu ve/veya yeterliliğine ikna etmeye uğraşmayız. Kazanmanın ya da üste çıkmanın değil, öğrenmenin, işbirliğinin ve fikir birliğinin önemi vardır.Sivil Toplum tanımı ve anlayışı ile ilgili kendi görüş ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz lütfen tıklayınız.