Sivil Toplum Diyaloğu

“Sivil Toplum Diyaloğu”  Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden katılım müzakereleri üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye’deki reform sürecini desteklemek, ikinci bölüm katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek, üçüncü bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum aracılığıyla politik ve kültürel diyaloğu geliştirmektir.

“Sivil Toplum Diyaloğu”  Bireyleri bir araya getirerek birbirlerini anlamayı güçlendirmek amacı taşıyan bu diyalog özellikle sivil toplumu kapsamaktadır. Avrupa Konseyi, “katılım müzakerelerine paralel olarak, Avrupa Birliği’nin her aday ülkeyle yoğun politik ve kültürel diyaloğa girmesini öngörmektedir.

Bu diyaloğun uzun vadedeki hedefi Avrupa Birliği ve Türkiye sivil toplumunu Avrupa Birliği’nin gelecekteki genişlemesine hazırlamaktır” açıklaması ile Avrupa Komisyonu’nun tavsiye kararını çerçevesini genişleterek hayata geçirmiştir.

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlaıyışı ve böylece Avrupa Birliği’nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi projesini tasarlamıştır. Proje, Avrupa Komisyonu ortak finansmanıyla:

§         Kentler ve Belediyeler (5M EURO)

§         Meslek Örgütleri (3M EURO)

§         Üniversiteler (9.3M EURO)

§         Diyalog için Geçlik Girişimleri (2M EURO)

Arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesini amaçlayan 19.3 Milyon Euro tutarında dört hibe programının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Süreleri ortalama 15 ay olan, hibe miktarları 30,000 ile 465,000 euro arasında değişen 121 proje fon almaya hak kazanmıştır. Hibe projesini uygulayan kurumlar Türkiye’nin dört bir yanından olup, AB’ye üye veya aday ülkelerden ortakları bulunmaktadır. ABGS, hibe projelerine ek olarak bu süreci, tanıtıma yönelik ve kolaylaştırıcı faaliyetler ile de desteklenmektedir. Programın bu aşaması Kasım 2009’a kadar sürecektir. Programın devamı olarak kabul edilecek süreç 2009-2010 dönemi için planlanmaktadır.

Hibe destekli projeler ve bunları yürüten kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, STK Proje Veritabanımıza bakabilirsiniz.


Hedefler

Sivil Toplum Diyaloğu güçlendirme faaliyetleriyle proje;

§         AB ve Türkiye sivil toplumu arasında tecrübenin ortak paylaşımı ve ilişkilerin güçlendirilmesini

§         AB’de Türkiye’nin daha iyi anlaşılmasını ve bilgi paylaşımını sağlamayı

§         Türkiye’de AB’nin daha iyi anlaşılmasını ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedefler.


Diyaloğa nasıl katılmalı?

STD Programı kapsamında yürütülmekte olan faaliyetlerde yer alabilmek için;

§         STD haber bültenini almak için web sitesine kayıt olun

§         STD ile ilgili eleştiri ve yorumlarınızı ve/veya yayınlarınızı bize yollayın

§         Kuruluşunuzun STD ile ilgili faaliyet/aktivite duyurularını, web-sitesinde yayınlanması için gönderin

§         Kuruluşunuzun Türkiye ve AB çapında uygun ortak tanımasına ve  bulmasına yardımcı olabilmek adına,  web-sitesindeki ‘Ortak Bulma’ bağlantısını kullanın

STD ile ilgili faaliyet/aktivitelerinizde, gelecekteki fonlama olanakları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve kuruluşunuza yardımcı olmak için; ‘Fonlama Türkçe Olanakları’ bağlantısını kullanın