Ohri konferansında AB üyeliğinin hızlandırılması hedefleniyor

Makedonya Ekonomi Odası geçtiğimiz ay Ohri’de Güneydoğu Avrupa ticaret odalarının katıldığı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansın teması -“AB Yolunda Daha Hızlı”- Slovenya’dan Türkiye’ye on ülkeden katılımcılara deneyimlerini paylaşma ve AB yolunda daha hızlı ilerleme seçeneklerini tartışma olanağı sağladı.

Makedonya Başbakan Yardımcısı Zoran Stavreski katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin etnik toplumlar arasında yapıcı bir diyaloğu destekleme, yargı reformu, polis reformu, yolsuzluğa darbe indirme ve idari kapasiteyi güçlendirme de dahil olmak üzere İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) kapsamında yer alan vaatlerini yerine getirme çabalarının kısa bir özetini sundu.

Stavreski, “Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Herseki Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’un hepsinin de yeterli kapasiteye sahip ve müstakbel AB üyeleri olarak mevcut üyelerle birlikte sorumluluklarını yüklenmeye hazır olduğundan eminim.” dedi.

Bulgar Lubomir Christoff tartışmanın açılışında yaptığı konuşmada, üyeliğe ve SAA kapsamındaki reformların kaliteli bir şekilde uygulanmasına giden yolun üyeliğin kendisi kadar önemli olduğunu söyledi. Christoff, kurumların güçlendirilmesi, altyapı modernizasyonu ve serbest mal, sermaye ve insan dolaşımı yolundaki hazırlıkların ülkesinin ekonomisinin rekabet gücünü artırmaya yaradığını kaydetti.

Başkanlar ve ticaret odası temsilcileri de AB üyeliğine hazırlık sürecindeki deneyimleri ve karşılaştıkları güçlükleri paylaştılar. Romanya’nın Makedonya Büyükelçisi Adrian Constantinescu 2007 yılında ülkesinin AB üyeliğine giden yolunun bir gözden geçirmesini sundu. Constantinescu, ülkesinin Birliğe katılmak isteyen Batı Balkan ülkesine yardıma istekli ve hazır olduğunu yineledi.

Stopanska Banka CEO’su Gligor Bişev de Dünya Bankası’nın iş dünyasıyla ilgili son raporuna dayanarak, belgede Arnavutluk ve Makedonya da dahil olmak üzere bölgedeki çok sayıda ülkenin dünyanın en hızlı on reformcu ülkesi arasında sıralandığını söyledi. Bişev, bu durumun bölgenin mümkün olan en kısa sürede AB üyeliğine hazırlanma yönündeki siyasi iradesinin kanıtı olarak kabul etti.

Konferansta bölgedeki sektör liderlerine ağ oluşturma fırsatları da sunuldu.

Makedon organizasyon ekibi bu konferansı düzenli bir etkinliğe dönüştürme yönündeki umutlarını dile getirdi.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir