ÇEVRE VE İKLİM KORUMA ALANINDA YENİ BURSLAR

İtalya’da bulunan Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (Institute for Environment and Sustainability-IES) sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çevrenin korunması alanında burslar veriyor. Programlara Türkiye’den de başvurmak mümkün. Son başvuru tarihi 7 Şubat.

AB Ortak Araştırma Merkezi ’nin (Joint Research Center-JRC) İtalya’da bulunan Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (Institute for Environment and Sustainability-IES) sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çevrenin korunması ile ilgili AB stratejilerine bilimsel ve teknik destek sağlamaktadır. Enstitü’nin altı bilimsel birimi bulunmaktadır. Bunlar;

  • Doğal kaynakların (su, toprak, ormanlar) sürdürülebilir kullanımı
  • Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma
  • İklim değişikliğini önleme ve adaptasyon
  • Çevresel riskler ve doğal tehlikeler
  • Sürdürülebilir ulaştırma ve hava kalitesi
  • Kalkınma işbirliğinin çevresel boyutu
  • Çevresel gözlem ve bilgi sistemleri: GMES ve INSPIRE

IES, kapasitesini güçlendirmek ve araştırmacıların uluslararası, çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortamda deneyim sahibi olmalarını desteklemek amacıyla doktora, doktora sonrası ve uzman araştırmacı pozisyonları açmaktadır.

IES’te açık olan doktora ve doktora sonrası bursiyerlik pozisyonları ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Category 20: Doktora pozisyonları

H02 – Climate Change Unit
IES-200805 – Interaction between climate policies and terrestrial ecosystems

Category 30: Doktora sonrası araştırmacı pozisyonları

H02 – Climate Change Unit
IES-300853 – Measuring trace gas exchange of soils
IES-300854 – Inverse modeling of atmospheric greenhouse gases

H04 – Transport and Air Quality Unit
IES-300855 – Chemical characterization of gaseous and particulate pollutants in emissions and ambient air
 
H05 -Rural, Water and Ecosystem Resources Unit
IES-300850 – Assessing tradeoffs and trends in ecosystem services

H06 – Spatial Data Infrastructure Unit
IES-300848 – Innovative approaches to interoperability of geospatial data and services
IES-300856 – Economist of the Information Society

H07 – Land Management and Natural Hazards Unit
IES-300849 – Probabilistic flash flood forecasting
IES-300851 – Living with landslide risk in Europe: assessment, effects of global change and risk management strategies
IES-300852 – Climate change impact assessment on the hydrological cycle in Europe

Yukarıdaki pozisyonlara ilişkin başvuru koşulları ve genel bilgiler için http://ies.jrc.ec.europa.eu/Job-opportunities/open-calls/call-for-grantholders.html adresini dikkatle incelemenizi öneririz. Başvuruların her bir pozisyona özel belirtilen e-posta adresine ve ncpjrc@tubitak.gov.tr  ye ilgili web sayfasında bulunan “application form”, ve “CV” belgelerinin düzenlenerek ve pozisyonun referans numarası belirtilerek 7 Ocak 2009, 12:00 (Milano saati) tarihine kadar gonderilmesi gerekmektedir. Başvurusunu eksiksiz yapan her adaya başvurunun alındığına dair bilgilendirme e-postası JRC tarafindan gönderilecektir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılabilir. Başvuruda bulunulan pozisyon için kabul alamayan araştırmacılar başvuru tarihi geçmemiş diğer diğer pozisyonlar için başvuruda bulunabilirler

Başvuru süreci ile ilgili her türlü sorunuzu ncpjrc@tubitak.gov.tr adresine yöneltebilirsiniz. 

You may also like...